Başa
ONLINE
RANDEVU
Hekimler » Doç. Dr. Mustafa GÖK
Doç. Dr. Mustafa GÖK

Doğum Yeri ve Tarihi : Elazığ - 10.08.1981

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Eğitim Durumu :
- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Kocaeli ÜniversitesiTıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Tedavi Alanları :
- Medikal Retina
- Vitreoretinal Cerrahi
- Excimer Lazer - Şaşılık
- Katarakt
- Glokom

Bilimsel Yayınlar :
- Uzmanlık eğitimi sırasında yapmış olduğu yayınlar

Vaka Deneyimi :
- 5000 üzerinde cerrahi

Katıldığı mesleki eğitimler, kurslar ve konferanslar :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 GOK M, OZER MA, OZEN S, BOTAN YİLDİRİM B. The evaluation of retinal and choroidal structural changes by optical coherence tomography in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Curr Eye Res. 2018 Jan;43(1):116-121. doi: 10.1080/02713683.2017.1373824. Epub 2017 Sep 28

A.2 GOK M, KARABAŞ VL, ASLAN MS, KARA Ö, KARAMAN S, YENİHAYAT F. Tissue plasminogen activator-assisted vitrectomy for submacular hemorrhage due to age-related macular degeneration. Indian J Ophthalmol. 2017 Jun;65(6):482-487. doi: 10.4103/ijo.IJO_129_16.

A.3 GOK M, KAPTİ HB. Effect of intravitreal aflibercept (Eylea®) on retrobulbar hemodynamics in patients with neovascular age-related macular degeneration. Int Ophthalmol. 2018 Apr;38(2):713-719. doi: 10.1007/s10792-017-0522-6. Epub 2017 Apr 18

A.4 GOK M, OZDEMİR O. Effect of topiramate on choroidal thickness and anterior chamber parameters in the treatment of patients with migraine. Cutan Ocul Toxicol. 2017 Dec;36(4):381-386. doi: 10.1080/15569527.2017.1311337. Epub 2017 Apr 19

A.5 GÖK M, KARABAS VL, EMRE E, AKSAR AT, ASLAN MS, URAL D. Evaluation of choroidal thickness via enhanced depth-imaging optical coherence tomography in patients with systemic hypertension. Indian J Ophthalmol. 2015 Mar;63(3):239-43. doi: 10.4103/0301- 4738.156928.

A.6 YÜKSEL N, GÖK M, ALTINTAŞ O, CAĞLAR Y. Diurnal intraocular pressure efficacy of the timolol-brimonidine fixed combination and the timolol-dorzolamide fixed combination as a first choice therapy in patients with pseudoexfoliation glaucoma. Curr Eye Res. 2011 Sep;36(9):804-8. doi: 10.3109/02713683.2011.584651

A.7 KARAMAN S, OZKAN B, GOK M, KARAKAYA I, KARA O, ALTİNTAS O, ALTİNTAS L. Effect of eye trauma on mental health and quality of life in children and adolescents. Int Ophthalmol. 2017 Jun;37(3):539-544. doi: 10.1007/s10792-016-0301-9. Epub 2016 Jul 22

A.8 AKSAR AT, YUKSEL N, GOK M, CEKMEN M, CAGLAR Y. Neuroprotective effect of edaravone in experimental glaucoma model in rats: a immunofluorescence and biochemical analysis. Int J Ophthalmol. 2015 Apr 18;8(2):239-44. doi: 10.3980/j.issn.2222- 3959.2015.02.05. eCollection 2015

A.9 KAN E, YAKAR K, DEMİRAG MD, GOK M. Macular ganglion cell-inner plexiform layer thickness for detection of early retinal toxicity of hydroxychloroquine. Int Ophthalmol. 2018 Aug;38(4):1635-1640. doi: 10.1007/s10792-017-0635-y. Epub 2017 Jul 10

A.10 KARAMAN S, OZKAN B, YAZİR Y, YARDİMOGLU M, GOK M, KARA O, VURAL C, RENCBER S, EMEK SK. Comparison of hyperbaric oxygen versus iloprost treatment in an experimental rat central retinal artery occlusion model. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016 Nov;254(11):2209-2215. Epub 2016 Aug 2

A.11 YİLMAZ A, GOK M, ALTAS H, YİLDİRİM T, KAYGİSİZ S, ISİK HS. Retinal Nerve Fiber and Ganglion Cell Inner Plexiform Layer Analysis by Optical Coherence Tomography in Asymptomatic Empty Sella Patients. Int J Neurosci. 2019 Aug 28:1-9. [Epub ahead of print]

A.12 GOK M, ALTAS H, KAPTİ HB. The impact of intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex®) on retrobulbar hemodynamics in patients with diabetic macular edema and retinal vein occlusions. Cutan Ocul Toxicol. 2019 Sep;38(3):240-248. Epub 2019 Mar 13

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 UZUN ASLIHAN, GÖK MUSTAFA, KAPTI HASAN BURHANETTİN, KARA ÖZGÜR (2016). ABO(H) Blood Groups as a Risk Factor for Retinal Vein Occlusions. ARVO 2016 Annual Meeting, Seattle/USA (Poster bildiri)

B.2 GOK M, Evaluation of Image Artifacts and Their Frequency and Clinical Signifcance Obtained with Cirrus HD Spectral Domain Optical Coherence Tomography 2-FRIDAY, AUGUST 31, 2018, 2018 EVRS CONGRESS - PRAGUE

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C.1 GÖK MUSTAFA, MEHMET ŞEYHMUS ASLAN, KARABAŞ VEYSEL LEVENT (2014). Toplumumuzda Sağlıklı Bireylerde Optik Koherens Tomografi ile Koroidal PleksusKalınlık Değerlendirilmesi. RetinaVitreus/Journal of Retina-Vitreous, 22(3),184-188

C.2 GÖK MUSTAFA, UZUN ASLIHAN, KAPTI HASAN BURHANETTİN, KARA ÖZGÜR (2016). Retinal Ven Tıkanıklıkları ve ABO H Kan Grupları Arasındaki İlişki. Retina-Vitreus, 24(4), 280-284

C.3 GÖK MUSTAFA, KARABAŞ VEYSEL LEVENT, ASLAN MEHMET ŞEYHMUS, KARAMAN SÜLEYMAN, YENİHAYAT FATİH, SUBAŞI SEVGİ (2017). Epiretinal Membran Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkili Prognostik Faktörler. MN Oftalmoloji

C.4 MEHMET ŞEYHMUS ASLAN, GÖK MUSTAFA, ÖZKAN BERNA, ÇİĞDEM KOÇER AKDAĞ, KARABAŞ VEYSEL LEVENT (2015). İdiopatik Makula Deliği Cerrahisinde Görme Keskinliği Artışı Üzerine Etkili Faktörler. Retina-Vitreus/ The Journal of Retina-Vitreous, 23(1), 15-20

C.5 YENİHAYAT FATİH, GÖK MUSTAFA, ÖZKAN BERNA, KARABAŞ VEYSEL LEVENT (2017). Komplike Yırtıklı Alt Kadran Retina Dekolmanı Olgularında Ağır Silikon Yağı Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliği. MN Oftalmoloji

C.6 ÖZER MURAT ATABEY, ÖZEN SERKAN, GÖK MUSTAFA, KÜÇÜKSÜMER YAŞAR (2017). Retinal Ven Oklüzyonlarına Sekonder Makula Ödemi Tedavisinde Dexametazon İmplant Sonuçlarımız. 21439801402-1028-17 MN Oftalmoloji, 24(4), 226-231

C.7 UZUN ASLIHAN, GÖK MUSTAFA, İŞCANLI MURAT DOĞAN (2016). Tick Infestation of Eyelid Two Case Reports. Türk Oftalmoloji Dergisi, 46(5), 248-250., Doi: 10.4274/tjo.43660, (Kontrol No: 3337652)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D.1 GÖK MUSTAFA, KARABAŞ VEYSEL LEVENT, ASLAN MEHMET ŞEYHMUS (2013). YBMD ve Travma Nedeniyle Subretinal Hemoraji Gelişen Hastalardaki Tedavi Yaklaşımlarımız , Klinik ve Görsel Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 47 Ulusal Kongresi

D.2 UZUN ASLIHAN, GÖK MUSTAFA (2014). Prematüre retinopatisi nedeniyle tarama muayenesi yapılan hastaların demografik özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 48 Ulusal Kongresi

D.3 ASLAN MEHMET ŞEYHMUS, GÖK MUSTAFA, KARA ÖZGÜR, ÖZKAN BERNA, KARABAŞ VEYSEL LEVENT (2014). Dev yırtıklı retina dekolmanı cerrahisinde anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkili faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 48 Ulusal Kongresi

D.4 ASLAN MEHMET ŞEYHMUS, GÖK MUSTAFA, KARA ÖZGÜR, ÖZKAN BERNA, KARABAŞ VEYSEL LEVENT (2014). Vitrektomize gözlerde intravitreal olarak uygulanan trimasinolon asetonid enjeksiyonu etkinlik süresi. Türk Oftalmoloji Derneği 48 Ulusal Kongresi

D.5 GÖK MUSTAFA, AKSOY HÜSAMETTİN, ASLAN MEHMET ŞEYHMUS (2014). Geç dönemde başvuran santral retinal arter okluzyon vakasında hiperbarik oksijen tedavisi sonrası görme artışı. Türk Oftalmoloji Derneği 48 Ulusal Kongresi

D.6 UZUN ASLIHAN, GÖK MUSTAFA, İŞCANLI MURAT DOĞAN (2016). BİR TAŞIN GÖZ İÇERİSİNDE 25 YILLIK HİKAYESİ. TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 37 KIŞ SEMPOZYUMU, (Kontrol No: 3337969)

D.7 UZUN ASLIHAN, ÇAKIR DİDEM, GÖK MUSTAFA, KAPTI HASAN BURHANETTİN (2016). ORDU İLİNDE PREMATURİTE NEDENİYLE RETİNOPATİ TARAMASI YAPILAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ. TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 37 KIŞ SEMPOZYUMU

D.8 ÖZEN SERKAN, ÖZER MURAT ATABEY, AKDEMİR MEHMET ORÇUN, GÖK MUSTAFA (2017). Vitamin B12 deficiency evaluation and treatment in severe dry eye disease with neuropathic ocular pain. Türk Oftalmoloji Derneği 51 Ulusal Kongresi

D.9 ÖZEN SERKAN,ÖZER MURAT ATABEY,GÖK MUSTAFA,POLAT NİHAT (2017). Diabetik makular ödemde intravitreal ranibizumab ile topikal nepafenak kombinasyon tedavisi. IX. Zonguldak Oftalmoloji Kursu, (Kontrol No: 3718471)

D.10 ÖZER MURAT ATABEY,ÖZEN SERKAN,GÖK MUSTAFA,KÜÇÜKSÜMER YAŞAR (2017). Retina ven oklüzyonlarında ilk tercih olarak deksametazon implant uygulaması sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 51 Ulusal Kongresi, (Kontrol No: 3764785)

D.11 ÖZER MURAT ATABEY,ÖZEN SERKAN,GÖK MUSTAFA,KÜÇÜKSÜMER YAŞAR (2017). Travmatik koroid rüptürüne sekonder gelişen koroidal neovaskülarizasyon tedavisinde intravitreal ranibizumab: olgu sunumu. Türk Oftalmoloji Derneği 51 Ulusal Kongresi, (Kontrol No: 3718431)

D.12 ÖZEN SERKAN, ÖZER MURAT ATABEY, GÖK MUSTAFA, AVUNDUK AVNİ MURAT (2017). Effect of diabetic retinopathy stage and laser treatment on ocular blood flow. Türk Oftalmoloji Derneği 51 Ulusal Kongresi

D.13 GÖK MUSTAFA, ÖZEN SERKAN, ÖZER MURAT ATABEY, ÖZEN ÖZKAN (2017). Bilateral Dakriyops olgu sunumu: Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Değerlendirme. Türk Oftalmoloji Derneği 51 Ulusal Kongresi

D.14 KARABAŞ VEYSEL LEVENT, ASLAN MEHMET ŞEYHMUS, GÖK MUSTAFA, KOÇER AKDAĞ ÇİĞDEM, ÖZKAN BERNA, YÜKSEL NURŞEN (2013). İdiyopatik makula deliği cerrahisinde görme keskinliği artışı üzerine etkili faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 47 Ulusal Kongresi

D.15 GÖK MUSTAFA, ASLAN MEHMET ŞEYHMUS, KARABAŞ VEYSEL LEVENT (2013). Toplumumuzda Sağlıklı Bireylerde Optik Koherens Tomografi ile Koroidal Pleksus Kalınlık Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 47 Ulusal Kongresi

D.16 GÖK MUSTAFA, KARABAŞ VEYSEL LEVENT, URAL DİLEK, EMRE ENDER (2012). Sistemik Hipertansif Hastalarda Optik Koherens Tomografi ile Elde Edilen Koroidal Pleksus Kalınlık Değerlendirmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 46 Ulusal Kongresi

D.17 ASLAN MEHMET ŞEYHMUS, KARABAŞ VEYSEL LEVENT, GÖK MUSTAFA, YENİHAYAT FATİH, ÖZKAN BERNA, YÜKSEL NURŞEN (2013). İdiyopatik Epiretinal Membran Cerrahisi Sonrası Görme Keskinliği Artışı ve Final Görme Keskinliğine Ulaşma Süresi Üzerine Etkili Faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 47 Ulusal Kongresi

D.18 GÖK MUSTAFA, ÖZDEMİR ÖZDEMİR (2016). Migren hastalarının tedavisinde kullanılan topiramatın koroidal kalınlık üzerine etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 50 Ulusal Kongresi

Mesleki Üyelikler :
- Türkiye Oftalmoloji Derneği Kontakt Lens Birimi Üyesi
- EVRS; European Vitreoretinal Society
- AAO ; American Academy of Ophthalmology
- Türk Tabipler Birliği