Başa
ONLINE
RANDEVU
Hasta Sorumluluğu

Hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı vardır. Bu kavram genel olarak Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken yükümlükleri olarak ifade edilebilir. Bu sorumlulukları kısa maddeler şeklinde sıralayabiliriz.

GENEL SORUMLUKLAR

» Kişiler kendi sağlığına dikkat ederek, sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

» Kişiler kendi kişisel bakımlarını yapmalıdır.

SOSYAL GÜVENLİK DURUMU

» Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır.

» Hasta sosyal güvencesi ile ilgili işlemleri yaptırmak zorundadır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME

» Hasta; sağlığı ile ilgili tüm bilgileri tam ve eksiksiz olarak vermelidir.(Kullandığı ilaçlar,geçirdiği hastalıkları, yatarak bir tedavi alıp almadığı vb.)

HASTANE KURALLARINA UYMA

» Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kurallarına ve uygulamalarına uymalıdır.

» Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür.

» Hasta; diğer hastaların, ziyaretçilerin ve personelin haklarına saygı göstermelidir.

» Hasta; almış olduğu randevunun tarih ve saatine uymalıdır, değişiklik söz konusu olursa bunu da ilgili birime bildirmelidir.

» Hasta; tedavisi süresince sağlık çalışanları ile uyum ve işbirliği içerisinde olmalıdır.

TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

» Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili kendisine verilen açıklamaları dikkatle dinlemeli ve anlayamadıklarını sormalıdır.

» Hastanın taburculuk sonrası bakım planını doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

» Hastanın uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya verilen önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

» *Hastanın; tedavisiyle ilgili verilen önerilere uyamama ya da uyum sağlayamama gibi bir durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.