Başa
ONLINE
RANDEVU
Hasta Hakları

1) Hastanemize başvuran hastalarımız sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

2) Hastalarımız doktorunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

3) Hastalarımız sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4) Hastalarımız, sağlık durumları hakkında her türlü bilgiyi öğrenme hakkına sahiptir.(Kendilerine uygulanacak tedavi işlemini, bunların faydalarını ve muhtemel sakıncalarını, varsa alternatif uygulamaları, tıbbi müdahaleyi kabul etmemesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlar ile hastalığının seyri ve neticeleri konusunda eksiksiz olarak bilgilendirilmektedir.)

5) Hastanemizde, hastalarımız mahremiyet korunmasını açıkça talep etme hakkına sahiptir. Hastanemiz, hastalarımızın mahremiyetine saygı gösterilmesi konusunda oldukça titiz davranmakta olup aşağıda sıralanmış olan maddeler ile hasta hakları yönetmeliğine göre hareket eder.

5.a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,
5.b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
5.c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,
5.d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını kapsar.

6) Hastanemizde hastalarımız her zaman hijyenik şartlarda sağlık hizmeti alma hakkına, saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.

7) Hastalarımız sağlık durumları ile ilgili bulunan dosyayı, kayıtları doğrudan veya vekili ile inceleyebilir ve bunların bir suretini alma hakkına sahiptir.

8) Hastanemizde, hastalarımız kendilerine uygulanacak tedavi veya tıbbi müdahale öncesi rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten yararlanma hakkına sahiptir. Aynı zamanda tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

9) Tıbbi müdahale uygulanacak hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınmaktadır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı durumlarda ise bu şart aranmayacaktır.

10) Hastalarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri için, uygun mekan belirlenmiştir.

11) Hastalarımızın, yakınlarının ve ziyaretçilerinin, hastanemizin belirlenen kurallar çerçevesinde, diğer hasta ve yakınlarının da huzurunu bozacak davranışlara sebebiyet vermeden ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için gereken tedbirler alınır.

12) Görevli tüm personelin hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilerine güler yüzlü, şefkatli ve nazik davranması gerektiği kurum içi verilen eğitimlerle sağlanır. Tüm personelimiz bu konuda gerekli özveriyi gösterir.

13) Sağlık hizmetinin verilmesi esnasında hastaların ruhi ve bedeni durumları da dikkate alınarak, yapılan işlemin neden ve nasıl yapılacağı, eğer bekletilme durumu söz konusu ise, bekletilme sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgilendirme yapılmaktadır. Hastalarımız da bu bilgileri alma hakkına sahiptir.