Başa
ONLINE
RANDEVU
Göz Hastalıkları » Keratakonus
KERATAKONUS

Kornea dokusunun incelerek yapısal bütünlüğünün bozulduğu keratokonüs, sıklıkla 16 - 24 yaş arasında ilk belirti ve bulgularını gösteren genetik bir hastalıktır. Saydam kornea dokusu düzensiz bir koni şeklinde öne doğru bombeleşir. Net görememe, yeni alınan gözlüğün kısa zamanda yetersiz kalması, ilerleyen astigmat ve görüşte dalgalanma en önemli belirti ve bulgulardır.

Doğru tedavi için tanı koyma?

Keratokonüs tanısının konulabilmesi içın detaylı bir refraksiyon ve biyomikroskopi muayenesi gereklidir. Elde edilen bulgular korneanın topografik olarak incelendiği görüntüleme tetkikleri ile birleştirilir. Kornea topografisi keratokonüsun seviyesi, korneanın eğimi ve lokalize kornea kalınlık değerleri hakkında detaylı bilgi verir.

Keratokonüsü durdurmak mümkün mü?

Yapılan bilimsel çalışmalar keratokonüs hastalığında yalnızca UV - crosslinking tedavisinin hastalığın gelişimini yavaşlattığını göstermiştir. Riboflavin kullanılarak yapılan uv crosslinking tedavisi özellikle başlangıç evre keratokonüs hastalarında başarılı olmaktadır. Keratokonüs tanısı alan veya şüphesi olan hastalar; hastalığın ilerlemesine neden olan göz ovuşturma ve kaşıma gibi davranışlardan uzak durmalıdırlar.

Keratokonüs nasıl tedavi edilir?

UV CROSSLINKING (Işın Tedavisi);

Keratokonüs hastalığının ilerlemesini durdurmaya yönelik bir operasyondur. Bu tedavide temel amaç, kornea dokusunun temel yapısını oluşturan ve keratokonüs hastalığında zayıflayarak direncini kaybeden kolajen lifleri arasındaki çapraz bağları arttırarak dokunun anatomik bütünlüğünü yeniden sağlamaktır. Operasyon sırasında göze riboflavin içeren bir damla damlatılır ve ışın tedavisi sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla göze yumuşak bir kontakt lens takılır. Bu tedavi korneanın tedaviye cevabına göre bir veya birkaç seans olarak tekrarlanabilir. Tüm işlemler damla anestezisiyle yapılır. Bu görmeyi arttırmaya yönelik bir müdahale değildir.

Kornea İçi Halka(Ring) Tedavisi

Öne doğru bombeleşen keratokonik kornea dokusunu tekrar eski haline getirmenin yollarından bir tanesi kornea içi halka segmentleri uygulamasıdır. Bu tedavi özellikle gözlük ve kontakt lens ile yeterli görüş seviyesi elde edemeyen hastalarla, ileri derecede keratokonüs nedeniyle lens takamaz hale gelmiş hastalarda oldukça etkilidir. Halka segmentleri kornea ön yüzeyini düzleştirerek görüşu arttırır ve hastayı tekrar gözlük - kontakt lensten fayda görür hale getirir. Halka tedavisi keratokonüsün ilerlemesini durdurmaz, ancak hastalığın ilerlemesine engel olmak amacıyla bu tedaviden önce veya sonra uv crosslinking tedavisi uygulanabilir. Halka segmenti uygulamaları damla anestezisiyle yapılır ve ağrısızdır.

Kornea Nakli

Keratokonüs hastalığında en önemli tedavi seçeneği kornea naklidir. Kornea nakli gözlük ve kontakt lenslerle yeterli görmesi olmayan, crosslinking ve kornea halka segmenti tedavilerinin sonuç vermediği veya bu tedavilerden fayda görmeyecek kadar ileri seviyede keratokonüs hastalığı olanlara yapılmaktadır. Hasta kornea dokusu, kadavradan alınanan normal kornea dokusu ile değiştirilir. Kornea nakillerinin en başarılı olduğu hasta grubu keratokonüsü olan hastalardır. Kornea nakil ameliyatı lokal veya genel anestezi ile tam kat ya da korneanın yapısına göre lamellar olarak yapılmaktadır. Kornea nakli ameliyatı için uygun donör doku göz bankalarından temin edilmektedir.Bilimsel literatürlerden derlenerek doktorlarımız tarafından bilgi amaçlı hazırlanmıştır.